Оцінка землі

Експертна грошова оцінка – це процес визначення вартості об’єкта оцінки на дату її проведення під час укладення цивільно-правової угоди і переоцінки основних фондів для бухгалтерського обліку згідно чинного законодавства України.

Об’єктом оцінки є земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з позначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України, ст.79) .

Вартість будь-якої земельної ділянки визначається її уніфікованість, довговічністю, незмінністю місцеположення, відносною обмеженістю пропозиції на ринку нерухомості, а також, специфічною корисністю конкретної земельної ділянки: доступністю, рівнем поліпшень і характером її використання, які забезпечують власнику землі (землекористувачу) отримання додаткового доходу – земельної ренти. Саме за можливість отримання цього доходу і стягується плата при передачі земельної ділянки у власність.

Згідно з Методикою експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 11.10.2002 р. №1531, експертна грошова оцінка проводиться за такими методичними підходами:
– Капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма або непряма) ;
– Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;
– Облік витрат на земельні поліпшення .
При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується методичний підхід, який забезпечується найбільшою інформацією про об’єкт оцінки.

Процедура оцінки:
– Обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку;
– Визначення виду вартості відповідно до умов угоди;
– Складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку;
– Збір, обробка та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки;
– Визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки;
– Вибір і обґрунтування методичних підходів;
– Визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку;
– Складання звіту про оцінку.

 

Список необхідних документів для проведення оцінки земельної ділянки для юридичних осіб:
1.Копія державного акта (свідоцтва про право власності землі), якщо держакт старого зразка і без кадастрового номера, тоді необхідно додати виписку з державного земельного кадастру як підсумок проведенні процедури по присвоєнню кадастрового номера.
2. Копії правовстановлюючих документів на будівлі та споруди на оціненого земельній ділянці при їх наявності.
3. Копії статутної документації
– Для підприємства це Статут, довідка статистики, свідоцтво про держреєстрацію юридичної особи та наказ про призначення директора;
– Для ФОП це свідоцтво про держреєстрацію юридичної особи.

 

Список необхідних документів для проведення оцінки земельної ділянки для фізичних осіб:
1. Копія державного акта (свідоцтва про право власності землі), якщо держакт старого зразка і без кадастрового номера, тоді необхідно додати виписку з державного земельного кадастру як підсумок проведенні процедури по присвоєнню кадастрового номера.
2. Копії правовстановлюючих документів на будівлі та споруди на оціненого земельній ділянці при їх наявності.
3. Копальні паспорта та ідентифікаційного коду.